Översättningen av Derek Parfits ”Reasons and persons” snart ute

Snart finns Derek Parfits ”Skäl och personer” [Reasons and persons] att köpa hos Bokus och din välsorterade bokhandel.

Det här är en bok som utmanar våra invanda föreställningar. Med hjälp av en konstant ström av snillrika tankeexperiment och argument rubbar Parfit metodiskt grunderna för våra uppfattningar om rationalitet, moral, tid och personlig identitet. Mest känt är nog för resonemanget i bokens fjärde del där han synliggör vår paradoxala relation till framtida generationer. 

Oavsett vad man tycker om Parfits sätt att filosofera så är det här en bok som alla som tar moral på allvar är så illa tvungna att fundera över.

Gynna gärna din lokala bokhandel och be dem ta in den om de inte skulle ha boken inne. Dessutom kan du förstås handla direkt från oss på förlaget. Än så länge finns tid att få hem boken innan jul, om du vet någon som vill försjunka i en 666 sidors modern moralfilosofisk klassiker.

Här förbeställer du boken (299 kr inkl frakt inom Sverige).