Ad hoc förlag

Ad hoc förlag ger ut filosofiböcker. De första två titlarna kom våren 2021, Derek Parfits ”Jämlikhet eller prioritet?” och Elizabeth Andersons ”Vad är poängen med jämlikhet?”, två moderna klassiker som haft stort inflytande.

Våra böcker finns hos näthandlare och välsorterade bokhandlare. Gynna gärna din lokala handlare och be dem beställa hem våra böcker. Eller så beställer du direkt från förlaget, vilket nog blir billigast.


Senaste nytt


Böckerna

Derek Parfit: Moral och rationalitet

Den här korta men innehållsrika boken kan fungera som en introduktion till Parfits tänkande om normativa frågor. Vad har vi mest skäl att göra? Hur ska vi väga egenintresse mot allmänintresse? De dilemman han formulerar är de som gör klimatkrisen så svårbegriplig, och detta i en text som först kom ut för drygt 40 år sedan.

Elizabeth S. Anderson: Vad är poängen med jämlikhet?

Det här är Andersons skoningslösa kritik av de samtida egalitära teorier som någonstans på vägen hamnat fel.

Derek Parfit: Jämlikhet eller prioritet?

Varför spelar egentligen jämlikhet roll? Och i så fall, hur spelar det roll? Är det inte snarare så att det spelar roll att människor har det bra? Och att det då är viktigast att ta hänsyn till de sämst ställda?

Anders Hansson: Ditt ansvar för klimatet

Vem ska egentligen lösa klimatkrisen? Är det du och jag som individer? Eller är det ett kollektivt ansvar? Samtidigt kan man undra om inte enskilda utsläpp är så små att de är moraliskt obetydliga. Kan vi i så fall bortse från dem?