Högsta betyg för Parfits Skäl och personer

Derek Parfits ”monumentalverk” får helhetsbetyget 5 av Bibliotekstjänst, eller ”briljant”, enligt deras betygsskala. (Enligt den femgradiga skalan är 5 briljant, 4 är mycket bra, 3 är bra, 2 är ordinär, och 1 undermålig). 

Och det är helt riktigt, vilket framgår av recensionen, att Parfits första verk Reasons and persons, på svenska alltså Skäl och personer, ”orsakade en sensation när det kom ut 1984. Till skillnad från den post-moderna filosofin utgår Parfit från att det finns en objektiv sanning och dygder värda att kämpa för.”

Vi på förlaget menar därför att Skäl och personer är en bok för alla som tar malfilosofi på allvar. Parfit utmanar våra invanda föreställningar och rubbar grunderna för våra uppfattningar om rationalitet, moral, tid och personlig identitet. 

Och extra glada blir vi av att recensenten tycker att översättningen är en ”gigantisk gärning”, och att det känns viktigt att presentera Parfit på ”god och läsbar svenska” när ”filosofiska och allmänkulturella diskussioner i Sverige sedan 1980-talet och framåt utgått från post-modernismen och dekonstruktionen som det enda filosofiska alternativet värt att beakta”.

Här finns mer om Skäl och personer