Högsta betyg för Parfits Skäl och personer

Derek Parfits ”monumentalverk” får helhetsbetyget 5 av Bibliotekstjänst, eller ”briljant”, enligt deras betygsskala. (Enligt den femgradiga skalan är 5 briljant, 4 är mycket bra, 3 är bra, 2 är ordinär, och 1 undermålig). 

Och det är helt riktigt, vilket framgår av recensionen, att Parfits första verk Reasons and persons, på svenska alltså Skäl och personer, ”orsakade en sensation när det kom ut 1984. Till skillnad från den post-moderna filosofin utgår Parfit från att det finns en objektiv sanning och dygder värda att kämpa för.”

Vi på förlaget menar därför att Skäl och personer är en bok för alla som tar malfilosofi på allvar. Parfit utmanar våra invanda föreställningar och rubbar grunderna för våra uppfattningar om rationalitet, moral, tid och personlig identitet. 

Och extra glada blir vi av att recensenten tycker att översättningen är en ”gigantisk gärning”, och att det känns viktigt att presentera Parfit på ”god och läsbar svenska” när ”filosofiska och allmänkulturella diskussioner i Sverige sedan 1980-talet och framåt utgått från post-modernismen och dekonstruktionen som det enda filosofiska alternativet värt att beakta”.

Här finns mer om Skäl och personer 

Översättningen av Derek Parfits ”Reasons and persons” snart ute

Snart finns Derek Parfits ”Skäl och personer” [Reasons and persons] att köpa hos Bokus och din välsorterade bokhandel.

Det här är en bok som utmanar våra invanda föreställningar. Med hjälp av en konstant ström av snillrika tankeexperiment och argument rubbar Parfit metodiskt grunderna för våra uppfattningar om rationalitet, moral, tid och personlig identitet. Mest känt är nog för resonemanget i bokens fjärde del där han synliggör vår paradoxala relation till framtida generationer. 

Oavsett vad man tycker om Parfits sätt att filosofera så är det här en bok som alla som tar moral på allvar är så illa tvungna att fundera över.

Gynna gärna din lokala bokhandel och be dem ta in den om de inte skulle ha boken inne. Dessutom kan du förstås handla direkt från oss på förlaget. Än så länge finns tid att få hem boken innan jul, om du vet någon som vill försjunka i en 666 sidors modern moralfilosofisk klassiker.

Här förbeställer du boken (299 kr inkl frakt inom Sverige).