Vad är poängen med jämlikhet?

Elizabeth S. Anderson

Format: häftad
Översättare: Anders Hansson
Mått: 130x205x9 mm
Omfång: 110 sidor
ISBN: 978-91-987018-2-1
Högupplöst omslag (.pdf)
Högupplöst omslag (.png)

Beställ direkt från förlaget: 139 kronor, fri frakt inom sverige

Fin recension från Bibliotekstjänst (BTJ-häftet nr 17, 2021). Kent Lindkvist skriver: ”Anderson förespråkar demokratisk jämlikhet, en relation mellan människor som fastslår deras skyldigheter gentemot varandra. Demokratisk jämlikhet åtgärdar orättvisor genom att förändra sociala normer och offentliga nyttigheters strukturer som skapar respekt och upphäver förtryck, dominans och förödmjukelser. … Översättaren Anders Hansson har skrivit ett förord där han presenterar författaren och sammanfattar bokens innehåll. … Översättningen är utmärkt.” Helhetsbetyg: 4


”Om en stor del av de akademiska arbeten som nyligen försvarat jämlikhet i hemlighet hade skrivits av konservativa, hade då resultatet kunnat bli mycket pinsammare för egalitaristerna?” 

Så inleder Elizabeth Anderson sin kritik av samtida egalitära teorier. Hon menar att den dominerande egalitarismen helt missar målet.

I denna bok blottlägger hon metodiskt, pedagogiskt och ofta underhållande de djupgående bristerna hos tänkare som Ronald Dworkin, Philippe Van Parijs, Gerald Cohen, Eric Rakowski, Richard Arneson, med flera. Deras olika varianter av ”turegalitarism” har kommit att dominera diskussionen om jämlikhet. Men ansatsen är enligt Anderson i grunden misslyckad, för den centrala uppgiften kan inte vara att gottgöra otur i naturens fördelning av förmågor, som de tänker sig.

Anderson betonar i stället de politiskt förtryckta, och rasojämlikhet, kön, klass, och kast. Var är offren för nationalistiska folkmord, slaveri, och etnisk underordning hos moderna jämlikhetsteoretiker?

Hon menar att en rimlig egalitär teori måste klargöra vad vi är skyldiga varandra som jämlika medborgare i ett samhälle. Vi måste fundera över hur ett samhälle bör inrättas för att var och en ska kunna leva fullgoda liv som fullvärdiga medlemmar i ett demokratiskt samhälle. Och Anderson räds inte att peka ut en möjlig väg för en sådan teori och att ta ställning i de svåra frågor som uppstår. 


Elizabeth S. Anderson (f. 1959) är verksam vid universitetet i Michigan, som Arthur F. Thurnau Professor, och John Dewey Distinguished University Professor of Philosophy and Women’s Studies. I slutet av 1990-talet blev hon en kändis i filosofivärlden i och med publiceringen av hennes artikel ”What is the Point of equality?”. 

Andersons forskning rör framför allt politisk filosofi och en central fråga är relationen mellan frihet och jämlikhet och hur vi bäst ska tänka oss förutsättningarna för att fungera som jämlika medborgare.

2008 valdes Anderson in i American Academy of Arts and Sciences, 2013 fick hon ett Guggenheimstipendium och 2019 fick hon vad som ibland kallas ett ”Genius Grant” från MacArthur Fellows program. För närvarande arbetar hon på ett verk om egalitarismens historia. 

2018 gjorde The New Yorker ett personporträtt av Anderson som du kan läsa här.