Dygder och dilemman

Philippa Foot

Format: häftad
Översättare: Anders Hansson, Pia Nykänen, Johan Brännmark
Mått: 120×185 mm
Omfång: 110 sidor
ISBN: 978-91-987190-0-0
Utgiven: 7 maj 2022

Beställ från oss, 139 kronor, inklusive frakt.


En spårvagn skenar mot fem oskyldiga personer. Du kan styra om vagnen mot en ensam person och därmed rädda livet på de fem. Bör du styra om vagnen?

Sedan Philippa Foot formulerade det välbekanta ”spårvagnsexemplet” har filosofer försökt ge ett övertygande svar. Men det är inte exemplet i sig som placerar Foot bland 1900-talets främsta moralfilosofer. Ett av hennes mer betydande bidrag var att lyfta fram en alternativ uppfattning om hur man över huvud taget bör bedriva moralfilosofi.

Med stöd från bland andra Aristoteles styrde Foot in moralfilosofin på ett mer substantiellt spår, exempelvis genom att väcka liv i uppfattningen om dygdernas betydelse för att handla gott.

I denna bok finns några av Philippa Foots viktigaste texter och den som vill förstå de senaste 70 årens analytiska moralfilosofi har här en självklar ingång till en av vår tids främsta tänkare.


Philippa Foot (1920-2010) var verksam i Oxford men bodde och undervisade även i USA under två decennier. Foot var ledamot i British Academy och American Academy of Arts and Science, och hon var under många år aktiv inom Oxfam. År 2001 gav hon ut sin första bok, ”Natural goodness” (Oxford). Hon dog 2010, på sin 90-årsdag.