Ruth Chang om svåra val – ny bok finns i lager

Nu har vi äntligen en alldeles ny bok ute igen. Det är filosofen Ruth Chang som diskuterar vad som gör svåra val svåra i ”Svåra val och rationella agenter”. 

Trots att det är en relativt kort bok hinner Chang introducera sin uppfattning om normativitet och skäl.

Den här titeln blir vår fjärde fysiska bok i serien med moderna klassiker och kan med fördel kombineras med någon av dem vi tidigare gett ut. 

Om du köper via förlaget kostar titeln 129 kronor, inklusive frakt inom Sverige.

Bokens baksidestext: 

Vad gör ett val svårt? I den här boken diskuterar filosofen Ruth Chang tre vanliga svar på frågan, och lägger därefter fram ett eget förslag. 

Svåra val, menar hon, är inte svåra på grund av vår okunskap, eller för att värden är inkommensurabla, eller ojämförbara. I stället har det att göra med att alternativen är i paritet. Med det menas att de är jämförbara, men trots att inget alternativ är bättre än det andra är de inte lika bra. 

Uppfattar vi alternativen så här menar Chang att det öppnar upp för ett nytt sätt att förstå vad det innebär att vara en rationell agent. Föreställningen hon skisserar kallas ”hybridvoluntarism”, och förhoppningen är att kunna redogöra för alla slags skäl som en rationell agent har att ta hänsyn till.

Ruth Chang är professor i rättsvetenskap på universitetet i Oxford, och var innan dess professor i filosofi vid Rutgers i New Jersey. Hennes intresseområde är brett och hon har haft stort inflytande bland akademiska filosofer, men Chang har även en sällsynt fallenhet för att presentera avancerad filosofi för en bred publik. Ett exempel är denna text som kan läsas med behållning även utan särskilda kunskaper i filosofi.