Vilar moralfilosofin på ett misstag?

Harold A. Prichard

Format: ebok
Översättare: Anders Hansson
Omfång: 58 sidor
ISBN: 978-91-987018-4-5
Högupplöst omslag (.png)

Köp boken hos Bokus
Köp boken hos Adlibris
Köp boken hos Apple books
Köp boken hos Bokon

I denna text är H. A. Prichards utgångspunkt att de flesta som sysslar med moralfilosofi någon gång kommer till en punkt när de upplever en vag känsla av otillfredsställelse med hela ämnet. Oftast beror det på att vi inte har klart för oss vad ett moraliskt resonemang ska resultera i. Vi ser moralfilosofin som en metod som ska bevisa varför moralen är sann och varför vi måste handla enligt dess krav. Besvikelsen uppstår när vi inte får något sådant bevis. 

Det är dock helt i sin ordning, menar Prichard. För grundläggande etiska principer är sådana att de inte kan bevisas. Det är i stället våra förväntningar som är felaktiga och vi blir besvikna för att vi söker efter bevis för något vi redan var övertygade om, men som inte kan bevisas. Prichard föregriper i denna text resonemang hos några av vår tids mest inflytelserika filosofer, som Derek Parfit, T M Scanlon och Thomas Nagel. 

Hans uppfattning om moraliska plikter är dessutom befriande enkel och rättfram. I slutet av essän skriver han till exempel att vi ska tänka oss att vi uppriktigt tvivlar på om vi bör betala våra skulder. För att komma fram till ett svar är det enda sättet, skriver Prichard, att vända sig till en situation som aktualiserar plikten – eller om vår fantasi är stark nog – genom att föreställa oss att vi är i en sådan situation, och sedan låta våra moraliska tankeförmågor göra sitt.


Harold Arthur Prichard (1871–1947) var White’s professor i moralfilosofi i Oxford och en ledande figur för en grupp filosofer – de så kallade brittiska intuitionisterna – som var verksamma i Oxford och Cambridge under tidigt 1900-tal. 


Här hittar du alla förlagets titlar