Skäl och personer

Derek Parfit

Översättare: Anders Hansson
Mått: 155×230 mm
Omfång: 666 sidor
Planerad utgivning: december 2022

Förbeställ boken här.

I Skäl och personer utmanar Derek Parfit våra invanda föreställningar på en mängd områden. Med hjälp av en konstant ström av snillrika tankeexperiment och argument rubbar han metodiskt grunderna för våra uppfattningar om rationalitet, moral, tid och personlig identitet. Mest känd är han nog för resonemanget i bokens fjärde del där han synliggör vår paradoxala relation till framtida generationer. 

Det här är en bok som alla som tar moral på allvar är så illa tvungna att fundera över. Parfit var på många områden före sin tid, och resonemangen är i många fall mer aktuella i dag än när boken publicerades. Troligen kommer den fortsatt att påverka den moralfilosofiska diskussionen under lång tid.

* * *

Derek Parfit (1942–2017) var en av vår tids mest originella moralfilosofer. Han var knuten till All Souls College i Oxford under hela sin karriär men undervisade även vid Harvard, Rutgers och universitetet i New York. Parfit var ledamot i British Academy och 2014 fick han Rolf Schockpriset för ”banbrytande bidrag rörande personlig identitet, hänsyn till framtida generationer, och analys av moralisk teoribildning.”