Skäl och personer [Reasons and Persons]

Derek Parfit


Format: inbunden
Omfång: 666 sidor
Mått: 155×230 mm
Översättare: Anders Hansson
Utgiven: 1 januari 2023
Originaltitel: Reasons and persons

Beställ här: 299 kr inkl. frakt inom Sverige.

I Skäl och personer (Reasons and persons) utmanar Derek Parfit våra invanda föreställningar på en mängd områden. Med hjälp av en konstant ström av snillrika tankeexperiment och argument rubbar han metodiskt grunderna för våra uppfattningar om rationalitet, moral, tid och personlig identitet. Mest känd är han nog för resonemanget i bokens fjärde del där han synliggör vår paradoxala relation till framtida generationer. 

Det här är en bok som alla som tar moral på allvar är så illa tvungna att fundera över. Parfit var på många områden före sin tid, och resonemangen är i många fall mer aktuella i dag än när boken publicerades. Troligen kommer den fortsatt att påverka den moralfilosofiska diskussionen under lång tid.

* * *

Derek Parfit (1942–2017) var en av vår tids mest originella moralfilosofer. Han var knuten till All Souls College i Oxford under hela sin karriär men undervisade även vid Harvard, Rutgers och universitetet i New York. Parfit var ledamot i British Academy och 2014 fick han Rolf Schockpriset för ”banbrytande bidrag rörande personlig identitet, hänsyn till framtida generationer, och analys av moralisk teoribildning.”

* * *

Ur bibliotekstjänsts recension:

”Hanssons gigantiska gärning som översättare och introduktör av Parfit på en god och läsbar svenska känns därför extra viktig, eftersom filosofiska och allmänkulturella diskussioner i Sverige sedan 1980-talet och framåt utgått från post-modernismen och dekonstruktionen som det enda filosofiska alternativet värt att beakta.”

Helhetsbetyg 5

BTJ-häftet nr 3, 2023